Akvarell av K. Berminge


Liten uppfödning av collie
med målsättning att föda upp
fysiskt och psykiskt sunda
hundar med bevarande av
vad jag uppfattar som den
speciella colliekaraktären.

 

Kerstin Widmark Härnösand

kerstin@lawless.se